woensdag 26 juni 2013

Positive wednesday a.k.a Blije woensdag 26-06-2013

I got asked the question "What do you believe in?" I pauzed a minute and said 'positifty'. I really think if everybody would smile more, have a yes I /we can attitude, have more eye for beautifull things around them and bounce quicker back into a positive mode after something annoying happens, this world would be even more wonderfull.


Ik kreeg de vraag " Waar geloof jij in? " Ik dacht even na en zei "positiviteit" Ik denk echt als iedereen meer zou lachen, een ja ik kan / we kunnen dat houding so hebben en we wat sneller terug stuiteren in een positief gevoel nadat er iets vervelends gebeurt is de wereld nog mooier zou zijn.

Etsy


I know there is a lot of bad things in the world, but I do think there are more good things so why not focus on that. Or see things in the bigger picture.

Ik weet wel dat er veel nare dingen zijn in deze wereld, maar er zijn volgens mij veel meer mooie dingen. Dus waarom niet de focus daarop leggen en alles in een groter geheel zien en sneller relativeren.

Etsy

When I grew up I had a mom ( and still have ) who had a negative look on things, things might go wrong, you can get hit by a car, everybody has some kind of illness these days etc etc. In puberty when everyone goes against there parents, so did I. I became very positive, you learn from something going wrong, if I get hit by a car at least you had fun, there are also a lot of people not getting sick etc.Now I am really thankfull my mom is such a pessimist because it made me a optimist. But it wasn't all negative see also tought me to see beauty in nature around us, that seeing a robin, or a mushroom was really special.

Mijn moeder is iemand die dingen snel negatief ziet, alles kan fout gaan, je kan wel onder een auto komen, iedereen heeft tegenwoordig een ziekte etc etc. In de pubertijd ging ik net als andere kinderen tegen mij ouders in. Ik werd heel positief, je leert van fouten, als je door een auto geraakt wordt, heb je in ieder geval plezier gehad, en er zijn ook veel mensen die gezond zijn. Ik ben dankbaar dat mijn moeder zo'n pessimist is want daardoor ben ik een optimist geworden. Maar het was niet allemaal negatief thuis ze lied me ook de schoonheid in de natuur zien en vertelde me als je een roodborstje zag of een paddestoel ( met rode stippen ) dat dat heel bijzonder was.

etsy

My believe is that when someone is positive and smiles, others can change there mood. Or if you see something or feel something wonderfull, think about it for a second and suck it in. Maybe write it down and make a book full of positivity or make someones day by giving them a compliment.

Ik geloof dus, dat wanneer iemand positief is en er lacht dat iemand anders zijn bui daardoor veranderd. En als je iets moois voelt of ziet dat je daar even een paar tellen bij stil moet staan en het echt even tot je moet nemen. Misschien zelfs opschrijven in je eigen positieve boekje. Of geef iemand af en toe eens een compliment. 

Etsy


Thats why I want to share with you on every wednesday a positive thing that happend, that week, a happy picture a nice quote etc. So I can hopefully put a smile on your face, that makes someone else smile, that makes someone smile and so on.

Daarom wil ik elke woensdag met jullie een positief iets delen, een leuk moment, een foto een quote etc. Zodat ik hopelijk jouw even aan het grijzen krijg, waardoor jij weer bij iemand anders een lach te voorschijn tovert enz.

To begin positive wednesday I start with one of my favourite quotes and the core message of my blog today.

Om blije woensdag leven in te blazen begin ik met 1 van mijn favorite quotes en de essentie van mijn blog vandaag.
1 opmerking:

  1. Bekijk de dingen van de positieve kant, dat doe ik ook altijd. Dat probeer ik tenminste. Leuk initiatief, de blije woensdag.

    BeantwoordenVerwijderen