woensdag 17 juli 2013

Positive wednesday a.k.a Blije woensdag 17-17-2013

On Facebook I saw a story of old co worker of mine Joan Viergever ( from kelder 52 ) A real feel good story she calles a 'Human pearl'. She also asked if we could share our Human pearl. So once in a while you should see a true gem of a story between all the small talk. Because this is a perfect story for my Positive wendnesdays I asked her to share her story with me.

Op Facebook zag ik een verhaal langs komen van mijn oud collega Joan Viergever ( van kelder 52 ). Een echt feel good verhaal dat zij een 'Human pearl  noemde. En ook met de vraag of iedereen dit wilde doen, zodat er af en toe echt een pareltje van een verhaal zou langs komen, tussen de vele ditjes en datjes. Omdat dit helemaal aansluit bij mijn Blije woensdag gevoel vroeg ik Joan haar verhaaltje met mij te delen.I once sat next to a really nice but a bit odd  lady in the Lepelenburgpark in Utrecht where I live. We had been talking for a short moment and when I was about to leave she asked me to stay, so she could sing a Jiddisch song for me. I thought "oh me again" but the she began the sing. Well I couldn't walk away at that moment. But soooo beautifully, it gave me chickenbums. In hindsight I thinks this was a gift. The small things in live, everyone can name a few, it is what makes live beautifull, it is a sign of love, and that is what its all about! Human Pearl.

Love Joan


Ik zat een keer naast een hele aardige, wat vreemde vrouw in het Lepelenburgpark hier in Utrecht.. We hadden heel even zitten praten en toen ik weg wilde gaan moest ik perse wachten, want ze wilde een Jiddisch lied voor me zingen. Ik dacht 'och... dat heb ik weer', maar toen begon ze te zingen , tja dan kan je ook niet weglopen natuurlijk. Maar zooo..mooi echt kippevel! Achteraf dacht ik 'dit is gewoon een cadeautje!' Die kleine dingen he, iedereen kan er wel een paar opnoemen, dat maakt het leven mooi, het is een teken van liefde en daar draait alles om! Human Pearl

Liefs Joan 


Bunch of people in a park in Riga


I have a similar story. On our trip through the baltic states and Scandinavia ( oh so beautifull ) my boyfriend and I were walking though a park in Riga and we were stopped by a bunch of people. They asked us if they could sing a song for us. We looked at eachother and thought 'what the hell, they look pretty nice, why not' They asked us what song could they sing for us anything was possible. We had a lot of System of a down songs on or mp3 cd on the trip to Riga so we asked if they could play something like that. They didn't know a System of a down song  but they did now something rocky from a band from Estland. They sang beautifully in Estonian. And it became one of our nicest "souvernirs" from the trip.

Ik heb een soort gelijk verhaal. Tijdens onze trip door de Baltische staten en Scandinavië ( oh zo mooi ) liepen mijn vriend en ik door een park in Riga. Waar we werden aangehouden door een paar jongeren. Ze vroegen aan ons of ze een liedje voor ons mochten zingen. We keken elkaar aan en dachten 'Waarom ook niet, ze zien er wel aardig uit' Ze vroegen aan ons welk liedje we wilden horen, alles was mogelijk. Omdat we nogal veel System of a down hadden geluisterd op de heenweg, schoot dat ons te binnen. Helaas konden ze dat niet, maar hebben ze een prachtig rock nummer gespeeld. Het was prachtig en werd een van de mooiste "souvenirs"die we over hebben gehouden aan onze trip.

Tallin  

So I encourage you to share wonderfull stories like this, in real live, on Facebook or any other media. Share you Human pearl!

Dus ik zou zeggen deel verhalen zoals deze, in het echte leven, op Facebook of wat voor medium dan ook. Deel die menselijke parels!
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten